Bir işletme sahibinin işletmesinin gelişimi için kendi düşünce yapısını gerçekten değiştirip değiştirmediği ; gerekli alanlarda uzmanlaşıp uzmanlaşmadığı , misyonunun işletmesinde uygulanıp uygulanmadığı işletmesinin ne kadar PARA kazandığı ile ölçülür.

İŞLETMELERİN DİLİ RAKAMLAR VE PARA ‘ DIR !

Bu da aslında bir çok işletme sahibinin sadece devlet için hazırladığı aktif/pasif , stoklar , satılan malların maliyeti , karlılık , ciro … vb gibi vergi için gerekli bazı rakamları ve oranları kapsar .

Aslında tüm işletmeler için en önemli para kaynağı ; ciro ve nakit akışı yaratacak sürekli potansiyel müşteri edinebilmektir. Ve tabi ki bu potansiyel müşterileri ‘’ müşteri ‘’ ye dönüştürebilecek pazarlama stratejilerine hakim olmak gerekir.

Sürekli karlılık ve büyüme yaratabilmek için bir satış ve pazarlama mekanizması kurmak her işletme için çok önemli bir adımdır. Pazarlama ülkemizde satışla kavram olarak birbirine çok karıştırılmaktadır. Bu yüzden de birçok işletmede halen hakkettiği yeri bulamamıştır.

Pazarlama yapılmadan gerçekleşen satışın sürekliliğinin olması şansa kalmıştır!

Birçok işletme sahibi nasıl pazarlama yapabileceğini bilmediği için bu konuyu genelde ertelemekte veya hiçbir adım atmamayı tercih etmektedir. Piyasada işler iyi gitmediğinde veya satışları düştüğünde , pazarlama için geç kalmış olduklarından artık sonuç almak da güç olmaktadır. Para kaybetmeye başladıkları için mucize aramaya başlarlar.

Para, belki de iş dünyasında önemli miktarda gayret sarf etmenin önündeki tek bir alandır. Temel kavramları öğrenerek ve bunları sistematik bir şekilde uygulayarak…

HEP ŞEN KALIN : )