Hayattaki ve işteki başarının %95’i zaman içinde geliştirdiğiniz alışkanlıkların niteliği tarafından belirlenir. Öncelikleri belirle, savsaklamaktan vazgeçme ve en önemli işe göreve sarılma alışkanlığı hem zihinsel, hem de fiziksel bir alışkanlıktır.  Bu bakımdan söz konusu alışkanlık pratik yapılarak ve tekrar edilerek öğrenilebilir, ta ki bilinç altınıza eklenene ve olağan davranışlarınızın bir parçası olana kadar.

Odaklanma ve konsantrasyon alışkanlıklarını, ki bunlar da öğrenilebilir, geliştirmek için üç şeye ihtiyacınız var: Karar verme, Disiplin, Sebat.

Kendiniz hakkında oluşturduğunuz zihinsel resmin davranışlarınız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kendinizi gelecekte olmak istediğiniz kişi gibi canlandırın.

 

AÇIK OLUN

Bazı insanların birçok işi tez zamanda bitirebilmesinin bir numaralı nedeni, hedef ve gayeleri konusunda kafalarının berrak olması ve bunlardan sapmamalarıdır.

Kağıt Üzerinde Düşün

Hayatınızın bundan sonraki kısmında hedefleri belirlemek ve başarmakta kullanacağınız son derece etkili bir formül var. 7 aşamadan meydana gelir.

 1. Tam olarak ne istediğinize karar verin Bu işi ya kendi başınıza ya da patronunuzla oturup sizden neyin hangi sırayla beklendiği konusunda tam bir zihin berraklığına erişine kadar hedeflerinizi ve amaçlarınızı onunla tartışın.
 2. Kağıda yazın. Kağıt üzerinde düşünün. Hedefinizi yazılı hale getirdiğiniz zaman onu netleştirmiş, somutlaştırmış olursunuz.
 3. Hedefinize zaman sınırı koyun. Son tarihi olmayan hedef ya da gayenin aciliyeti yoktur.
 4. Hedefinizi başarmak üzere yapmanız gerekenlerle ilgili aklınıza gelen her şeyin bir listesini çıkarın. Bu size bir iş ya da hedefin görsel resmini sunar.
 5. Listeyi plan haline getirin. Listenizi az önceliklere göre bir sıra halinde düzenleyin. Neyi önce neyi sonra yapacağınıza dair kendinize birkaç dakika ayırın.
 6. Planınızı hayata geçirin. Bir şey yapın Herhangi bir şey. En ufak bir başlangıcın faydası olur.
 7. Her gün sizi ana hedefinize yaklaştıracak bir şey yapın. Etkinliğinizi günlük planlar halinde düzenleyin. Örn: her gün belirli sayıda müşteri arayın.

Hedeflerinizi günlük olarak düşünün ve onları günlük olarak revize edin. Her sabah güne başladığınızda, o an için hedefiniz yolunda en önemli iş neyse, onu başarmak üzere eyleme geçin.

 

HER GÜNÜ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Hedef belirleme plan yapma ve onları gerçekleştirme yeteneğiniz hayatınıza yön verir.

Bir günü planlamak sadece 10 dakika alır fakat böyle küçük bir yatırım size gün içinde 100 dakika tasarruf sağlar. PİKPE (planlamanın iyisi kötü performansı etkiler.)

Listeden çalışmaya başladığınızın ilk gününden itibaren üretkenliğiniz en az %25 arttırabilirsiniz.

Listenizi bir önceki çalışma gününüz ardından güncelleyin.

Yapacaklarınızın listesini önceden hazırladıkça ve buna daha çok vakit ayırdıkça, etkinliğiniz ve üretkenliğiniz de o ölçüde artacaktır.

 1. Öncelikle belirli bir gelecekte yapmak istediğinizi düşündüğünüz her şeyi kapsayan bir ana liste hazırlayın.
 2. Her ayın sonunda, gelecek aya dair bir aylık listeniz olmalıdır. Burada ana listeden aktarılmış maddeler de olabilir.
 3. Bütün bir haftanızı önceden planladığınız bir haftalık listeniz olmalıdır. Bu listeyi ilgili hafta yaşandıkça yeniden yapılandırırsınız.
 4. Son olarak da, aylık haftalık listenizden günlük listenize aktaracağınız maddeler olmalıdır. Ertesi gün yapacaklarınız.

Hangi türden bir projeniz olursa olsun, o projeyi en başından en sonuna kadar götürecek ve tamamlayacak adımların tek tek listesini çıkarın.

Projenin gerektirdiği işleri öncelik sırasına göre düzenleyin. Yazılı olsun.

Sonra belirli zamanda bu işlerden sadece biriyle uğraşacak şekilde çalışmaya başlayın.

 

HER ŞEYE 80/20 KURALINI UYGULAYIN

Etkinliklerinizin %20 siyle sonuçlarınızın %80 ini elde edersiniz. Müşterilerinizin %20sine satışlarınızın %80’ini yaparsınız.

Çalışmaya başlamadan önce kendize mutlaka şu soruyu sorun: “Bu iş kendi etkinliklerimin ilk %20sine mi giriyor, yoksa sonra %80inine mi?” (sonucu daha çok getiri sağlayacak dilimde/önemde mi?)

Küçük işleri öncelikle halletme dürtüsüne karşı koyun.

Önemli bir işi başlatmayı ve bitirmeyi düşünmek bile sizi motive eder ve savsaklama eğilimizi aşmanızı sağlar. Önemli ve önemsiz işleri halletmenin süre aynı gibidir. Aradaki far, önemli ve değerli bir şeyi yapmış olmaktan müthiş bir gurur ve tatmin duyacağınızdır. Öte yandan, aynı miktarda zaman ve enerji harcayacağınız önemsiz bir iş, size ya çok az tatmin verecek ya da vermeyecektir.

Zaman yönetimi gerçekten de hayat yönetimidir. Önemli olanla önemsiz olan arasında seçim yapma kabiliyetiniz, hayatınız ve işinizdeki başarının en önemli belirleyicisidir.

Etkin ve üretken insanlar, çalışmaya önce önlerindeki en önemli işten başlamak üzere kendilerini disipline edenlerdir.

SONUÇLARI HESABA KATIN

Üstün bir düşünürün göstergesi bir şeyi yapmanın veya yapmamanın sonuçlarını kesin olarak tahmin etme kabiliyetidir.

Uzun vadeli düşünme alışkanlığı, kısa vadeli karar alma becerisini olumlu yünde etkiler.

Önemli olan bir şeyin uzun vadeli potansiyel sonuçları vardır. Önemsiz olanın ise ya sonucu ya az ya yoktur. Bir işi yapmadan önce kendinize sorun “Bu işi yapmanın ya da yapmamanın potansiyel sonuçları nelerdir?”

Bir işi ya da etkinlik büyük bir pozitif potansiyele sahipse, onu birinci önceliğe koyun ve derhal üzerinde çalışmaya başlayın.

Hemen ve iyi bir şekilde yapılmadığı takdirde ciddi olumsuz sonuçlara yol açma potansiyeline sahip bir şey varsa ona da birinci dereceden öncelik vermek gerekir.

Kendinizi belli konulara odaklı tutun ve kendi geleceğin açısndan önemli fark yaratacak işlere başlamaya ve onları bitirmeye yönelik sürekli bir gayret içinde olun.

Sadece başlayın, zihniniz giderek ısınacaktır: devam edin işler tamamlanacaktır.

 

HER ZAMAN ABCDE YÖNTEMİNİ UYGULAYIN

ABCDE Yöntemi

Gelecek gün yapmanız gereken her şeyi içeren bir liste hazırlayın ve kağıt üzerinde düşünün. Maddeleri A,B,C,D,E harflerinden biriyle işaretleyin.

“A” maddesi çok önemli olarak tanımlanır. Yapmanız şart olan bir şeydir; aksi halde sonuçlarına katlanırsınız. Örn: Çok önemli bir müşteri ziyareti, veya hazırlanması gereken bir rapor. (Birden fazla A varsa A-1, A-2, A-3)

“B” maddesi yapmanız gereken bir iştir ancak sonuçları daha az can alıcıdır. Örn: E-posta kontrolü, mesaja cevap vs.. “A” gibi asli değildir. Kural: Yapılmamış bir “A” işi varken “B” işine bakılmaz.

“C” sınıfı işler yapılması hoş olan ancak yapılıp yapılmaması hiçbir şeyi değiştirmeyecek işlerdir. Örn: Arkadaşa telefon etmek, iş arkadaşıyla kahve içmek, mesai saatlerinde şahsi işlerini halletmek. Bu tür etkinliklerin çalışma hayatına hiçbir etkisi yoktur.

“D” maddesi “başkasına devredilebilecek işler” diye tanımlanır. Yalnızca sizin halledebileceğiniz “A” işlere daha çok vakit ayırabilmek için, başkasının yapabileceği her işi ona devretmenizi söyler.

“E” sınıfınaysa aslında hiçbir fark yaratmayacak, bu yüzden de hepten boş verilebilecek işler girer. Genellikle alışkanlık icabı ya da zevk aldığınız için yapmayı sürdürdüğünüz uğraşlar bu sınıfa girer.

Kendi A-1 işinize, yani en önemli faaliyetinize yoğunlaşma alışkanlığını geliştirdikçe etrafınızdaki 2-3 kişilik ekiplerden bile daha çok iş yapmaya başlaycaksınız.

Hemen şimdi çalışma listenizi gözden geçirin ve her bir iş ya da etkinliği değerlendirerek A,B,C,D,E harfiyle sınıflandırıp, “A-1” işinizi ve projenizi tespit edin ve üzerinde derhal çalışmaya başlayın. Söz konu işi bütünüyle halledene kadar da başka hiç bir işle uğraşmamak üzere kendinizi disipline edin.

 

SONUÇLARI ÖNEM ARZ EDEN ALANLARA ODAKLANIN

“Adım bordroda neden yazılı?” cevap: “belirli sonuçlar elde etmek üzere”. İşinizin önemli sonuç getirecek alanlarındaki performans noksanlığı da işinize son verilmesiyle noktalanabilir.

Yöneticilikteki hayati alanlar; Planlama, Organizasyon, Personel yönetimi, İşbölümü, Denetim, Ölçme değerlendirme ve Raporlamadır.

Yüksek performansın 1. adımı, kendi işinizin önemli sonuçlar doğurucu alanlarının tespit etmektir.

Sizin de sonuca etkili hayati alanlarınızı belirledikten sonra atacağınız 2. Adım, bu alanlardan her biri için, bir ila on arasında bir ölçeğe kendinizi yerleştirmek olacaktır. Nerede zayıf, nerede güçlüsünüz? Nerede kusursuz sonuçlar alıyorsunuz ve nerede performansınız yetersiz kalıyor? (önemli alanlar içinde zayıf kaldığınız nokta, sizin tüm diğer beceri ve yeteneklerinizi kullanabileceğiniz azami performansı belirler)

İşyerlerinde işi savsaklamanın ve geciktirmenin ana sebeplerinden biri, insanların daha önce zayıf performans göstermiş oldukları görev ve etkinliklerden kaçınmalarıdır. Çoğu insan belirli bir alanda kendine hedef koymak ve kendini geliştirmek üzere plan yapmak yerine; o olandan tamamen kaçmayı tercih eder, ki bu sadece durumun vehametini arttırır.

Gerçek şu ki herkesin güçlü yanları ve zaafları vardır. Zaafları mantığa büründürmeyi, haklı göstermeyi veya savunmayı bir kenara bırakın. Onları açıkça teşhis edin. Bir hedef koyun ve bu alanlardan her birinden çok iyi hale gelmek üzere plan yapın. Sadece düşünün! İşinizde, performansınızın zirvesiyle sizin aranızdaki mesafe, sadece bir alandaki beceri kadar kısa olabilir.

Geliştirip mükemmel şekilde icra edeceğim hangi yetenek, kariyerime en büyük pozitif etkiyi yapar?

 

ZORUNLU VERİMLİLİK YASASINA UYUN

“Her işi yapmaya zaman asla yetmez, fakat en önemli işleri yapmaya daima vakit vardır.”

En önemli işlerinizi vaktinde tamamlamaya odaklı kalmak üzere düzenli bazı bazda sormanız gereken 3 soru vardır:

 1. En yüksek değere sahip etkinliklerim nelerdir?
 2. Benim, ama sadece benim yapabileceğim ve iyi yapıldığı takdirde cidden fark yaratacak iş nedir? (Peter Drucker)
 3. Şu anda vaktimi en iyi ne şekilde değerlendirebilirim? Yani şu an itibariyle en büyük kurbağamam hangisidir?

Önemli meseleler asla önemsizin insafına bırakılmamalıdır.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRU DÜRÜST HAZIRLANIN

İşe başlamadan önce ihtiyaç duyacağınız şeyleri el altında bulundurun.

İşe önce masa üstünüzü ya da çalışma alanınızı temizlemekle başlayın ki, önünüzde ilgileneceğiniz sadece tek bir iş kalsın. Gerekirse başka her şeyi ayrı bir yere koyun. İşi tamamlamak için gerekli tüm bilgileri, raporları, ayrıntıları, kağıtları ve materyali biraraya toplayın.

 

EV ÖDEVİNİZİ İYİ YAPIN

“Başarının kesinleşmiş yegane yolu, işiniz ne olursa olsun, sizden beklenenden daha çok ve daha iyi hizmet vermenizdir”

Gecikme ve savsaklamanın ana sebeplerinden birisi işin can alıcı bir alanıyla ilgili olarak duyulan yetersizlik, kendine güvenmeme ya da beceriksizlik duygusudur. Tek bir alanla ilgili bile olsa zayıflık veya eksiklik hissetmek, işe başlamamak için yeterli bir sebeptir.

Sonuçları önem arz eden alanlarla ilgili becerilerinizi sürekli geliştirin. Unutmayın ki, bugün ne kadar iyi olsanız da bilgi ve yetenekleriniz hızla eskimektedir. “Daha iyiye gitmiyorsanız daha kötüye gidiyorsunuz demektir”. Her konuda başarılı olmanın asgari şartı sürekli olarak öğrenmektir.

Daha üretken ve etkin olabilmek için size gereken her türlü beceriyi öğrenebilirsiniz.

Arabada dinlenecek eğitici kasetler??

Daha iyi ve daha hızlı sonuçlar için size en çok yarayacak kilit beceriler nelerdir?

Gelecekte mesleğinizde liderliğe oynamak için ihtiyacınız olacak temel yetkinlikler nelerdir?

Bunlar her neyse bir hedef belirleyin, bir plan yapın ve bu alanlardaki yeteneklerinizi arttırıp, geliştirmeye başlayın.  Yaptığınız işte en iyisi olmaya karar verin!

 

ÖZEL YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRİN

Sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz; evinizi, işinizi, arabanızı, banka hesabınızı.. Ancak kazanma kabiliyetinizi baki kaldığı müddetçe bunların hepsini ve daha fazlasını edinmeniz çok kolay olur.

Biricik beceri ve kabiliyetlerinizin neler olduğuna dair kendinizi devamlı sorguya çekin. Özellikle iyi yaptığınız şeyler nelerdir? Hangi alanda daha başarılısınız?

Siz işin en çok hangi yönlerinden keyif alıyorsunuz? Hangi kurbağaları yemekten hoşlanıyorsunuz? Sizin bir şeyden hoşlanıyor olduğunuz gerçeği, büyük ihtimalle o alanda kusursuzlaşma kabiliyetiniz olduğunu gösteriri.

Yaptığınızı çeşit çeşit şeylere bir bakın. Başkalarından en çok övgüyü ve takdiri gören iş hangisi? Diğer insanların işlerine ve performanslarını olumlu yönde başka herşeyden daha çok etkileyen aktiviteniz ne?

Başarılı insanlar şaşmaz bir biçimde, en iyi neyi yaptıklarını ve en çok neden keyif aldıklarını anlamak üzere kafa yoranlardan çıkar. Onlar yaptıkları işte kendileri açısından cidden fark yaratacak şeylerin neler olduğunu bilirler ve özellikle o şeyler üzerine yoğunlaşırlar.

 

TIKANDIĞINIZ ÖNEMLİ NOKTALARI BELİRLEYİN

Hemen bugün, hayattaki en önemli hedefinizi tespit edin. Nedir o? Ulaştığınız takdirde hayatınız üzerinde en olumlu etkiyi bırakacak o biricik hedef/başarı nedir?

Sizi geri tutan nedir? Hedeflerinize ulaşma hızınızı ne belirliyor? Bulunduğunuz yerden istediğiniz yerk hangi hızla gideceğinize hangi etken karar veriyor? Fark yaratacak kurbağalarınızı yemenize engel olan nedir? Şu anda hedefinize ulaşamamış olmanız niye?

Sınırlandırıcı faktörün teşhisi ve bu faktöre odaklanma çok kısa zamanda başka her türlü etkinlikten daha  fazla ilerleme kaydettirebilir.

80/20 Kuralı hayatınızdaki ve işinizdeki tıkanmalar için de geçerlidir. Sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyan faktörlerin %80’i içseldir. Onlar sizin içinizdedir; sizin kendi şahsi nitelikleriniz, yetenekleriniz, alışkanlıklarınız, disiplininiz, yeterlilik ve yetersizliğinizin içindedir. Sınırlandırıcı faktörlerin ancak %20 kadarı sizin ya da kurumunuzun dışındadır.

Tıkandığınız kilit nokta, küçük ve hiç de görünür olmayan bir şey olabilir. Bu nedenler kimi zaman süreç içindeki her adımı listeye dökmek, her faaliyeti incelikle tahlil etmek gerekir ki, sizi geri tutanın tam olarak ne olduğunu belirliyebilesiniz.

Başarılı insanlar tıkanma noktalarının analizine daima şu soruyla başlarlar: “Beni geri tutan içimdeki şey nedir?”.

Her tıkanma noktasının gerisinde (yeter ki onu başarıyla tespit edip çözümleyin) bir başka tıkanıklık daha vardır. İlerleyişinizin hızını kesecek sınırlandırıcı faktörler daima olacaktır. Sizin yapacağınız onları bulmak ve olabildiğince çabuk onları ortadan kaldırmak için enerjinizi onların üzerinde odaklamaktır.

 

HER BİR KOLTUĞA TEK BİR VARİL ALIN

“Binlerce fersahlık bir seyahat, bir tek adımla başlar”. Tembelliği aşma ve hızla ilerleme konusunda müthiş bir strateji.

Mali bağımsızlığa ay ay, yıl yıl küçük paralar biriktirilerek ulaşılır. Sağlık ve zindeliğe her gün biraz daha az yiyerek ve biraz daha çok idman yaparak ulaşılır.

Şimdiye kadar sürüncemede bıraktığınız herhangi bir hedef, iş ya da projeyi ele alın ve hemen şimdi onu başarmak yolunda ilk adımı atın. Kimi zaman başlamanız için oturup tek yapmanız gereken, oturup bir işi bitirene kadar kaydetmeniz gereken aşamaların dökümünü çıkarmaktan ibarettir.

Ardından o işe koyulun ve listedeki bir maddeyi bitirin, sonra birini daha, sonra birini daha.. Sonra başaracağınız şeye siz de hayret edeceksiniz.

 

KENDİNİZİ İŞE KOŞAN SİZ OLUN

“Başarının ilk şartı, fiziksel ve zihinsel enerjinizin tümünü amansızca ve yorulmadan tek bir probleme yöneltmektir.”

Her gün şunu hayal edin: Biraz önce acil bir haber aldınız ve bir aylığına başka bir yerde olmanız gerekcek. Bir aylığına başka bir yerde olmanız gerekecek. Bir aylığına başka bir yere gidecek olsanız, ayrılmadan mutlaka bitirmek isteyeceğiniz iş nedir? O iş her neyse, onu bir an önce bitirmeye koyulun.

Her iş ve etkinliğe son tarihler koyun. Kendi “işe koşma” sistemini kendiniz kurun. Bir son tarih koyduğunuzda ona sıkı sıkıya tutunun, hatta işleri daha öncesinden yetiştirmeye çalışın.

Büyük bir iş ya da projeye başlamadan önce, atacağınız her adımı ayrıntılarıyla yazın. Sonra her aşamayı tamamlamak için kaç dakika ve kaç saate ihtiyaç duyacağınızı belirleyin. Günlük ve haftalık takviminizi, sadece bu iş üzerinde çalışacağınız zaman dilimlerini yaratabilecek bir şekilde düzenleyin.

 

BİREYSEL GÜÇLERİNİZİ MAKSİMİZE EDİN

Gerçek şu ki, performansınızın zirvesinde olduğunuz belirli saatler vardır. Siz bu saatleri tespit etmeli ve onları en önemli ve en zorlu işlerinizde kullanmak üzere kendiniz disipline etmelisiniz.

Hafta içi yapacağınız en akıllıca şey, televizyonu erkenden kapatmak ve saat onda yatağa girmektir. Kimiz zaman alacağınız fazladan 1 saatlik uyku bile hayatınızı değiştirecek atılımlara vesile olabilir.

Size bir kural. Her hafta bir gününüzü tamamen boşaltın. İşle ilgili zihninizi meşgul edecek bir şey düşünmeyi veya yapmayın. Spor yapın, aileye vakit ayırın veya sizi şarj edecek bir etkinliğe katılın.

İş günlerinde erkenden yatmak, hafta sonlarında yeterince uyumak ve haftanın bir gününü tamamen boşaltmak, sizin enerji fazlasına sahip olmanızı güvenceye alacaktır.

Sağlıklı ve abartısız yiyerek, düzenli egzersiz yapıp, çokça dinlenerek, çok daha fazla işi kolayca ve çok daha hızlı, üstelik daha çok haz alarak yaptığınızı göreceksiniz.

 

KENDİNİZİ GAYRETE GETİRİN

Pozitif ya da negatif, duygularınızın %95’ini, dakikalık bazda kendinizle nasıl konuştuğunuz belirler. Kendinizi nasıl hissettiğinizi belirleyen, başınıza nelerin geldiği değil, başınıza gelenleri sizin nasıl yorumladığınızdır.

Motivasyonu korumanız için, onulmaz bir iyimser olmaya karar vermiş olmanız gerekir.

Özsaygınızı en üst düzeyde tutmanız için, kendinizle her zaman olumlu bir biçimde konuşmalısınız.

Yapılan sayısız araştırma sonucunda psikologlar, bireysel ve mesleki başarı ve mutluluk için geliştirilebilecek en önemli meziyetin “iyimserlik” olduğunu belirlemişlerdir. Görünüşe bakılırsa, iyimserlerin hepsi pratik ve tekrarla öğrenilmiş 3 özel davranışı vardır.

 1. İyimserler her durumun iyi tarafına bakar, ya da olumsuzluktaki iyi yanları araştırır ve hemen bu olumlu noktaları bulurlar.
 2. İyimserler bir engel ya da zorluktan çıkarılacak kıymetli bir ders ararlar. Onlara göre her zorluğun, her engelin barındırdığı öğretici ve geliştirici bir ders vardır; onu bulmadan da rahat etmezler.
 3. İyimserler her sorunun çözümünü ararlar. “Çözüm nedir? Şu an ne yapabiliriz? Bir sonraki adımımız ne olabilir?”

Hedeflerinizi ve ideallerinizi sürekli olarak zihninizde canlandırdığınızda ve kendinizle hep olumlu şekilde konuştuğunuzda, kendinizle hep olumlu şekilde konuştuğunuzda, kendinizi işinize kilitlenmiş ve enerjik hissedersiniz. Çok daha özgüvenli ve yaratıcı olduğunuzu fark edersiniz. Çok daha gelişmiş bir kontrol ve bireysel güç duygusu idrak edersiniz.

Üstelik kendinizi ne kadar pozitif ve motive olmuş hissederseniz, işe başlamaya  o kadar istekli, devam etmeye o kadar kararlı olursunuz.

Düşüncelerinizi kontrol edin. Bilin ki, en çok neyi düşünüyorsanız, o olursunuz.

Herhangi bir şey için bir başkasını ne eleştirin, ne de suçlayın. Mazeretler uydurmak yerine, çözümler bulmaya çalışın.

 

YARATICI SAVSAKLAMA TEKNİĞİNİ UYGULAYIN

Zamanınızı ve hayatınızı, düşük-değerli etkinlikleri yapmaktan vazgeçtiğiniz ölçüde kontrol altına alabilirsiniz.

İnsanların çoğu “bilinçsiz savsaklama tekniğini” uygularlar. Onlar bir şeyi düşünmeden savsaklarlar. Sonuçta bu bilinçsizlik hayatlarında ve kariyerlerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek büyük ve değerli işleri savsaklama noktasına varır. Böyle bir yaygın eğiliminden ne pahasına olursa olsun kaçınmalısınız.

Yapmanız gerekeni düşük değerli işleri bilerek savsaklamaktır ki, böylece hayatınız ve işinizde gerçek fark yaratabilecek işlere vakit ayırabilesiniz.

Siz de iş dışında ilgilendiğiniz aktiviteleri gözden geçirin ve içlerinde öemsiz olan var mı, karar verin. Televizyon seyretmeyi azaltın ve bundan kazandığınız zamanı ailenize, okumaya, spora ya da sizi geliştiren başka bir şeye ayırın.

Şahsi ve mesleki etkinliklerinizin her birini inceleyin ve onları bugünkü konumunuza dayanarak değerlendirin. Eğere bugün aynı şeyi yapmayı tercih etmiyorsanız, söz konusu etkinlik, yaratıcı savsaklamaya, yani bırakılmaya öncelikle aday demektir.

 

EN ZOR İŞİ EN BAŞTAN YAPIN

İşleri savsaklamama ve az zamanda çok iş başarmanın en iyi tekniklerinden biri, en zor işi öncelikle ele alarak çalışmaya başlamaktır. Böyle bir alışkanlığı aşağıdaki adımları izleyerek kazanabilirsiniz.

 1. İş gününü veya haftasının sonunda ertesi gün (ya da bir sonraki hafta başı) yapmanız gerekenlerin bir listesini çıkarın.
 2. Bu listeyi ABCDE Yönetimi ile 80/20 Kuralını birleştirerek kontrol edin.
 3. A-1 yani en önemli işinizi, yani yapılması ya da yapılmaması halinde çok ciddi sonuçlara yol açacak potansiyelde olan işi seçin.
 4. Bu işe başlayıp onu bitirmek için gereken herşeyin toparlayın ve önünüzde hazır hale getirin ki, sabah ilk iş, ona başlayabilesiniz.
 5. Sabah başka hiçbir işe girişmeden önce ve hiç bölünmeden kalkmak, hazırlanmak, çalışma mekanına girmek ve en önemli işe koyulmak üzere kendinizi disipline edin.
 6. Alışkanlık haline getirene kadar, bunu yirmi bir gün boyunca uygulayın. Böyle bir disiplinle üretkenliğinizi bir aydan kısa bir sürede fiilen katlarsınız.

En hayati işinize öncelik tanıdığınız günlerde, kendinize ve işinize karşı çok daha pozitif olursunuz. Kişisel olarak kendinizi daha güçlü, daha etkin, daha kendinin kontrolünde ve hayatınıza karşı daha sorumlu hissedersiniz.

 

İŞİ KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜN

Büyük ve önemli işleri savsaklamanın önemli bir sebebi de, onlara ilk yaklaştığınızda öylesine kocaman ve ürkütücü görünmelidir.

Salam dilimi yöntemi büyük bir işi küçük parçalara böl menin en etkin tekniklerinden birisidir. Bu yöntemle, işinizi ayrıntılı bir şekilde önünüze serer ve şimdilik, işin sadece bir bölümünü yapmayı kararlaştırırsınız; tıpkı salam yerken olduğu gibi, her lokmada bir dilim.

İşin tek bir parçasına başlayıp onu bitirdiğinizde, kendinizi bir dilim daha halletmiş gibi hissedersiniz.

Aklınızda tutmanız gereken önemli bir husus da, içinizdeki “tamamlama dürtüsü” nün yadsınmaz varlığıdır. Bunun anlamı, herhangi bir türden bir işi tamamladığınızda kendinizi daha mutlu ve daha güçlü hissetmenizdir. Bu tatmin, sizi bir sonraki iş veya projeye başlamaya ve onu da sonuçlandırmaya motive eder.

Üstelik başlayıp bitirdiğiniz iş ne kadar büyük olursa, siz de kendinizi o kadar iyi ve coşkulu hissedersiniz.

İsviçre peyniri yöntemi, bir işin üzerinde belirli bir süre çalışmayı kararlaştırmak demektir. Bu süre 15 dakika kadar kısacık bir süre bile olabilir; ardından başka bir konuya dönersiniz.

Bir süredir ertelediğiniz bir işi salam dilimi veya İsviçre peyniri metoduyla ele alın.

Başarılı ve mutlu insanların ortak özelliği, onların eyleme dönük olmalarıdır. Ertelemeyin. Hemen bugünden başlayın.

 

KENDİNİZE GENİŞ ZAMAN ARALIKLARI YARATIN

Sizin böylesi yüksek değerli, yüksek verimli, blok zamları yaratma kabiliyetiniz, işinize ve hayatınıza anlamlı katkılarda bulunmak açısından hayati bir öneme sahiptir.

Başarılı satışçılar, telefonla arayacakları müşteri adaylarına her gün belirli saatlerini tahsis ederler. Pek de sevmedikleri bir işi savsaklayıp ertelemektense, ona kesintisiz bir saatlerini (örneğin sabah 10-11 arası) ayırırlar ve bunda sebat ederler.

Çalışma sürenizi belirlenmiş dilimlere bölme yönteminin başarısı gününüzün önceden planlanmasına ve bilhassa, belli bir etkinlik ya da işe belli bir zamanın ayrılmasına bağlıdır.

Kendinizle iş randevuları ayarlayın ve ardından da onlara sadık kalın. Önemli işlere eğilmek ve onları bitirmek üzere kendinize 30, 60, 90 dakikalık zaman dilimleri yaratın.

Günlere, saatlere, dakikalar indirgenmiş ve önceden düzenlenmiş bir zaman planlaması, bireysel üretkenliği arttırıcı araçların en güçlülerinden biridir. Böylece konsantre çalışmalar yapabilmek için, bloklar halinde zaman dilimleri yaratabilirsiniz.

Seyahat ve benzeri ortamlarda geçen zamanı, büyük işlerin küçük parçacıklarını halletmekte kullanın.

Zaman yönetimiyle ilgili sizi yapacağınız şey, önemli işlerinizi zamanında ve iyi kotarabilmek için, konsantre zaman dilimleri yaratıcı bir şekilde organize etmektir.

Mütemadiyen büyük zaman dilimleri yaracak farklı yolları düşünün ve bunları planlayın. Elde edeceğin bu zamanları, uzun vadede en önemli sonuçları doğuracak işlerde kullanın.

Hepsinden önemlisi, sonuçlarından sizin sorumlu oluğunuz hayati görevlere odaklı kalın.

 

KENDİNİZDE ACİLİYET HİSSİ GELİŞTİRİN

Çok üretken olan insanla, düşünmek, planlamak ve öncelikleri belirlemek için kendilerine vakit ayırırlar.

Yüksek ve sürekli bir etkinlik düzeyinde çalıştığınızda, kendinizi ”akış” denen şaşırtıcı ruh haline de kaptırabilirsiniz. “Akış halindeki durum insanoğlunun en yüksek performans ve üretkenlik halidir, zihninize duygularınıza neredeyse mucizevi bir şey olur. Kendinizi berrak ve coşkulu hissedersiniz. Mutlu ve enerjiksinizdir. Olağanüstü sükunet ve bireysel etkinlik duygusu hakimdir.

Kendinizi işe başlatmak için en basit, ama o kadar da ekili sözcükler olarak kendinize sürekli: “Hemen başla! Hemen başla!” ifadelerini telkin edin.

Boş konuşmalar ya da düşük değerli etkinlilerle yavaşladığınızı veya dikkatinizin dağıldığını hissediyorsanız kendinize şu sözcükleri tekrarlayın: “İşe dön! İşe dön!İşe dön!”

Son tahlilde, önemli işleri hızla ve güzelce kotaran bir kimse olarak kazanacağınız ün kadar, kariyerinize hiçbir şeyin faydası olmayacaktır. Böyle bir ün, sizi kendi sahanızdaki en değerle ve en saygın insanlar arasına yerleştirecektir.

Bugünden tezi yok, yaptığınız işe “aciliyet hissi” ni geliştirin. Tembellik eğiliminizin olduğu bir ala tespit edin ve o alanda hızla iş yapma alışkanlığı geliştirmeye koyulun.

Sizde bir görev ya da sorumluluk verildiğinde, onu çabucak yapın ve hızla rapor edin. Hayatınızın önem arz eden her alanında hızlı hareket edin. Kendiniz ne kadar olumlu hissedeceğinize ve ne kadar çok iş yapacağınıza siz de şaşıracaksınız.

BİR İŞİ ELE ALDIĞINIZDA YALNIZCA ONUNLA UĞRAŞIN

Yüksek performans ve bireysel üretkenliğin bir anahtarı, sizin en önemli işi seçme, ona başlama ve bitirene kadar sadece ona odaklanma yeteneğinizde saklıdır.

Meselenin özü, bir işe başladığınızda, başka bir şeye yönelmeden, dikkatinizi dağıtmadan o iş üzerinde sebat etmeniz ve onu yüzde 100 tamamlamanızdan ibarettir. (Durmak veya başka işe yöneldiğinizde işe dön telkinini kullanınn.)

Yapılan hesaplamalara göre, bir işe başlamak ve durmak, onu yeniden ele almak, bırakmak ve tekrar dönmek eğilimi, o işi bitirmek için ihtiyaç duyulan süreyi yüzde 500 oranında arttırabiliyor.

Elbert  Hubbard öz disiplini: “Yapmanız gereken bir işi, isteseniz de istemeseniz de kendinize, gerektiği zamanda yaptırma kabiliyeti1 olarak tanımlamıştır.

Sizin karakterinizin, irade gücünüzün ve kararlığınızın gerçek ölçüsü ise, yüksek düzeyde önceliğe sahip bir işi başlatmak ve yüzde 100 bitirene kadar onda sebat etmekle ortaya çıkar. Böyle bir durumda daha güçlü, daha yetkin, daha özgüvenli, daha mutlu olursunuz. Kendinizi daha kudretli daha üretken hissedersiniz.

En önemli işinize başladıktan sonra kendinizi öyle bir disipline edin ki, onu yüzde 100 tamamlamadan o işi bırakmayın. Bunu bir şeyi bitirme kararı alıp da, onu gerçekleştirecek türden biri olup olmadığınız konusunda bir test olarak görün. Bir kez başladınız mı, bitirene kadar işi bırakmayı reddedin.